ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 พบ 163 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระดูก เรื่องไม่ลับ ฉบับพกพา / นรัตถพล เจริญพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ], เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่ง นรัตถพล เจริญพันธุ์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 616.71 น346ก [2563]
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย / อุดม รัฐอมฤต ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่ง อุดม รัฐอมฤต
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 345.02323 อ573ก 2560
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กัลยาณมิตรเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ / สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 370 ส574ก 2562
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเรียนรู้จากการปฏิรูปเศรษฐกิจของออสเตรเลีย / ศุภัช ศุภชลาศัย, ชนินทร์ มีโภคี และศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ชื่อผู้แต่ง ศุภัช ศุภชลาศัย
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 338.994 ศ574ก 2562
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุรุคารวะ / พิมพลอย รัตนมาศ และแก้วขวัญ เรืองเดชา
ชื่อผู้แต่ง พิมพลอย รัตนมาศ
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 371.1 พ474ค 2562
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ / กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 307 ง263 2548
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส (เล่ม 2) / สุภางค์ จันทวานิช ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 300.72 ป346 2562
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลังเครือข่ายในพื้นที่ / เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และอรุณศรี จิตต์แจ้ง
ชื่อผู้แต่ง เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 370.9 จ282พ 2556
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พิเชษฐ กลั่นชื่น : ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย / ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 793.319593 พ478 [2551]
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ยั่งยืนจากประโยชน์สุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง : หนึ่งทศวรรษครึ่งแห่งการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547-2559) / อภิชัย พันธเสน...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่ง อภิชัย พันธเสน
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 330.9593 อ547ย 2560
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?