ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 พบ 2 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ซาวสี่คุช = เพียธิลักษขณะสูตรพื้นเมืองเหนือ นวัตกรรมตำรายาช้างเฉลิมพระกียรติฯ/ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
เลขหมู่ 495.9111 ค236ซ 2560
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2565

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?