วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 พบ 12 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ดอกเบี้ย [วารสาร] / บริษัท ดอกเบี้ย จำกัด อาคารพาร์คเพลินจิต ชั้น 8 61/33,34 ซอยสุขุมวิท1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ด19
ฉบับที่ ปีที่ 41 ฉบับที่ 490 (พฤษภาคม 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (94 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม [วารสาร] / บริษัทมติชน จำกัด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ศ237
ฉบับที่ ปี 43 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (21 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง แบรนด์เอจ = BrandAge [วารสาร] / แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN บ287
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 (พ.ค.: 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (21 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน = Gourmet & Cuisine [วารสาร] / บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ก247
ฉบับที่ ฉบับที่ 262 (พฤษภาคม 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 09 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (15 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ต่วย'ตูนพิเศษ [วารสาร] / บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด 559/3 มาริชเพลส ถนนประดิษฐ์มโนธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ต17
ฉบับที่ ปีที่ 47 ฉบับที่ 565 (พฤษภาคม 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 09 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (132 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ฟอร์บส ไทยแลนด์ : Forbes Thailand [วารสาร] / โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ฟ287
ฉบับที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 (พฤษภาคม 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 09 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (18 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง อสท. [วารสาร] / งานการตลาดวารสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN อ154
ฉบับที่ ปีที่ 62 ฉบับที่ 10 (พ.ค. 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 09 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (111 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิชาการเกษตร [วารสาร]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ว232
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (ก.ย.: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (71 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิชาการเกษตร [วารสาร]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ว232
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พ.ค.: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (71 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต [วารสาร] / อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JNช237
ฉบับที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 565 (16: เม.ย.2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 พ.ค. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (285 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?