วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 พบ 41 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต [วารสาร] / อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JNช237
ฉบับที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 575 (16: พ.ย.2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 24 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (296 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [วารสาร] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ว234
ฉบับที่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (64 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม [วารสาร] / บริษัทมติชน จำกัด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ศ237
ฉบับที่ ปี 44 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services [วารสาร] / Mona Shattell, Editor
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN P974
ฉบับที่ v. 60 n. 9 (September 2022)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services [วารสาร] / Mona Shattell, Editor
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN P974
ฉบับที่ v. 60 n. 10 (October 2022)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services [วารสาร] / Mona Shattell, Editor
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN P974
ฉบับที่ v. 60 n. 8 (August 2022)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services [วารสาร] / Mona Shattell, Editor
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN P974
ฉบับที่ v. 60 n. 7 (July 2022)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of midwifery & women's health [วารสาร] / American College of Nurse Midwives
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN M627
ฉบับที่ v. 67 n. 4 (July 2022)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of midwifery & women's health [วารสาร] / American College of Nurse Midwives
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN M627
ฉบับที่ v. 67 n. 3 (May 2022)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Pediatric nursing [วารสาร]/ A Jannetti Pubications Inc.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN P371
ฉบับที่ v.48 1 n.1 4 (July 2023)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 พ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?