บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 พบ 17 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การต้านทานสารกำจัดวัชพืชกลุ่ม Aryloxyphenoxy-propionate ของหญ้าตีนกา (Eleusine indica (L.) Gaertn.) ในประเทศไทย / จรัญญา ปิ่นสุภา...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง จรัญญา ปิ่นสุภา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินศักยภาพผลผลิตของพันธุ์ถั่วลิสงฝักสดในจังหวัดเชียงใหม่ / โสพิศ ใจปาละ, จงรักษ์ พันธ์ไชยศรี, พิมล ภาวดี
ผู้แต่ง โสพิศ ใจปาละ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การปรับแต่งกรรมวิธีของปฏิกิริยาลูกโซ่พอรีมอเรสสหรับการตรวจสอบมะละกอดัดแปลง พันธุกรรมในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก / ปิยนุช ศรชัย...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง ปิยนุช ศรชัย
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองแบบติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก / วุฒิพล จันทร์สระคู...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง วุฒิพล จันทร์สระคู
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และข้อมูลมอร์โฟเมทริกส์ของปีก แมลงวันผลไม้เผ่า Dacini (Diptera: Tephritidae) ในประเทศไทย / ยุวรินทร์ บุญทบ ...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง ยุวรินทร์ บุญทบ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี / สุพินยา จันทร์มี...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง สุพินยา จันทร์มี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. cubense Tropical race 4 (Foc TR4) สาเหตุโรคตายพรายในกล้วยหอมคาเวนดิช / เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การหาลำดับเบสด้านข้าง LB ของ T-DNA ที่สอดแทรกในจีโนมกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ เอียสกุล ดัดแปลงพันธุกรรมด้วยเทคนิค AL-PCR / ปัทมา สนสาขา ...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง ปัทมา สนสาขา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเผือกในสภาพเยือกแข็งด้วยวิธี Vitrification / พัฒน์นรี รักษ์คิด...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง พัฒน์นรี รักษ์คิด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเจริญเติบโตและการวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์ของมันสำปะหลัง 3 พันธุ์ ในสภาพอาศัยน้ำฝน / กุสุมา รอดแผ้วพาล...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง กุสุมา รอดแผ้วพาล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2565

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?