บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 พบ 105 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กระชาย ภูมิปัญญาสุภาพ [บทความวารสาร] / โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ผู้แต่ง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ข่อยในตำรายา [บทความวารสาร] / พาณี ศิริสะอาด
ผู้แต่ง พาณี ศิริสะอาด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คลายปมได้ ใจเป็นสุข จงรู้จักตนเอง ก็พัฒนาตนสร้างสุขให้ตนได้ [บทความวารสาร] / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ผู้แต่ง สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ติดตามสถานการณ์โรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝน [บทความวารสาร] / กองบรรณาธิการ
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ทำไมต้องวัดความดันตา ? [บทความวารสาร] / ณฐมน ศรีสำราญ
ผู้แต่ง ณฐมน ศรีสำราญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ระบบย่อยและดูดซึมอาหาร ในมุมมองแพทย์แผนจีน (ตอนที่ 1) [บทความวารสาร] / ภาสกิจ วัณนาวิบูล
ผู้แต่ง ภาสกิจ วัณนาวิบูล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รู้เรื่องสมอง รู้เรื่องตัวเอง : สร้างสุขได้ง่ายนิดเดียว [บทความวารสาร] / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ผู้แต่ง สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สมุนไพรชา ในการแพทย์แผนไทย [บทความวารสาร] / คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ผู้แต่ง คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เป็นสมองเสื่อม-อัลไซเมอร์หรือเปล่านะ [บทความวารสาร] / ยงยศ จริยวิทยาวัฒน์
ผู้แต่ง ยงยศ จริยวิทยาวัฒน์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แปดปัจจัยจำเป็นของชีวิต : อ.อาหารและเครื่องดื่ม [บทความวารสาร] / สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ผู้แต่ง สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 09 พ.ย. 2565

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?