สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 จำนวน 41 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดวิถีใหม่ = New normal Intrapartum hemorrhage nursing care / จารีศรี กุลศิริปัญโญ. 21
2 30 ปีเอราวัณ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทย [บทความในวารสาร] / ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล 21
3 3 นาทีกับ ดี-เดี๋ยว : คุณธรรมความซื่อสัตย์ คุณธรรมความซื่อตรง คุณธรรมความรับผิดชอบ คุณธรรมพอเพียง / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 21
4 ทศวรรษแห่งวิกฤติ / ปิยศักดิ์ มานะสันต์ 12
5 การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1 / อนงค์พร สถิตย์ภาคีกุล 12
6 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / ศิราณี ฟูวุฒิ 12
7 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ / วรรณไพร แย้มมา และสุพัตรา นุตรักษ์ 12
8 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 12
9 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้านนาต๋ม ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ที่ได้รับรายได้จากการทอผ้าพื้นเมือง / จตุพร ปะระราช 12
10 Mind Map กับการศึกษาและการจัดการความรู้ / ธัญญา ผลอนันต์และขวัญฤดี ผลอนันต์; ภาสกร บินชัย บรรณาธิการ 12
12345
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?