สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 124 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ดอกเบี้ย [วารสาร] / บริษัท ดอกเบี้ย จำกัด อาคารพาร์คเพลินจิต ชั้น 8 61/33,34 ซอยสุขุมวิท1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 21
2 การบัญชีภาษีอากร / ยุพดี ศิริวรรณ 21
3 ความแตกต่างของศาสตร์การแพทย์แผนจีนกับแผนปัจจุบัน [บทความวารสาร] / ภาสกิจ วัณนาวิบูล 21
4 10 วิธีบริหารสมองมนุษย์ สร้างความสุขสงบเย็นในชีวิต [บทความวารสาร] / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 21
5 วันเอดส์โลก [บทความวารสาร] / จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ 21
6 โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา ปริวรรตและวิเคราะห์กฎหมายล้านนา / สมหมาย เปรมจิตต์..[และคนอื่น ๆ] 12
7 ศิลปวัฒนธรรม [วารสาร] / บริษัทมติชน จำกัด 12
8 เรื่องของ...ข่า [บทความวารสาร] / พาณี ศิริสะอาด 12
9 มะเร็งปอด...ภัยอันตรายที่ไม่มีอาการ [บทความวารสาร] / กองบรรณาธิการ 12
10 โครงการวิจัย การพัฒนาชุดการสอนโดยเน้นการศึกษาด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันราชภัฏตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์(พวส.) : รายวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล = Development of learning model for self study through internet/intranet for Rajabhat Institute in SEQI project : database management systems / อุไร เงินงอก...[และคนอื่น ๆ] 12
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?