สถิติลำดับการใช้งานภายในห้องสมุด
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 2 จำนวน 72114 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ใช้งานภายในห้องสมุดลำดับที่
1 วิชชาจรณสัมปันโนเพื่อการหลุดพ้นในกระบวนทัศน์บูรณาการ / อภิสิน ศิวยาธร 11
2 ประวัติศาสตร์ลาว / มหาสิลา วีระวงศ์, ผู้เรียบเรียง; สมหมาย เปรมจิตต์, ผู้แปล 02
3 แบบเรียนการเขียนและโต้ตอบจดหมายต่างประเทศ / ยุพดี พิษณุไวศยวาท 02
4 เกิดวังไม้ เรื่อง วังสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร / โดย หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต 02
5 กัมพูชาในการเมืองโลกบทบาทเจ้าสีหนุกับสงครามและสันติภาพ = CAMBODIA IN WORLD POLITICS : The Role of Prince Sihanouk in War and Peace / โดย ชุมพล เลิศรัฐการ 02
6 ดอกไม้สด / ชุมสาย สวนสิริ 02
7 ประวัติจิตวิทยาและนักจิตวิทยาบางคน / สุธรรม์ จันทน์หอม 02
8 ยาใหม่ในประเทศไทย : เล่ม 6 / จงกล เที่ยงดาห์...[และคนอื่น ๆ]; จุฑามณี จารุจินดา, บุษบา จินดาวิจักษณ์, บรรณาธิการ 02
9 หลักเบื้องต้นของการสำรวจด้วยภาพถ่าย = Elements of Photogrammetry / พอล อาร์ วูล์ฟ; วิชา จิวาลัย,ปรีชา วงศ์วิทวัส, แปลและเรียบเรียง 02
10 อะตอม ดวงดาว และมนุษย์ / นิตย์ จันทรมังคละศรี ผู้แปลและเรียบเรียง 02
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?