สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จำนวน 391 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์ 111
2 สมบัติต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของชาสมุนไพรจากฝางที่ได้มาจากกระบวนการชงที่แตกต่างกัน / นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ภาวิณี อารีศรีสม และรุ่งทิพย์ กาวารี. 82
3 วาดโมเอะคาแรคเตอร์แบบมืออาชีพ / Tatsuya Ihara และ Tsubura Kadomaru; ธีรินทร์ อังค์ไพโรจน์, ผู้แปล 33
4 การช่วยตนเองและช่วยกันเองในยามป่วยฉุกเฉิน [บทความวารสาร] / สันต์ หัตถีรัตน์ 33
5 นิทานพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ / วิเชียร เกษประทุม 33
6 ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) ที่มีต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีในมุมมองของผู้สอนวิชาบัญชี [บทความวารสาร] / อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ 33
7 การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / ประชันธ์ ก้อนแหวน 24
8 หลักการบัญชี / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 24
9 We are different : หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / เกริก ยุ้นพันธ์, ผู้เขียน 24
10 การวิเคราะห์ตัวบทรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์" ช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ปี พ.ศ. 2553 [บทความวารสาร] / ณัฏฐวี ประยุกต์ศิลป์ 24
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?