สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 จำนวน 651 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 คุณค่าทางวรรณศิลป์ ในเสภาเรื่อง..."ขุนช้างขุนแผน" [บทความในวารสาร] / อัควิทย์ เรืองรอง 61
2 อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆของไทย / ศิวดล วราเอกสิริ 42
3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ [บทความวารสาร] : หลักการ ทักษะ และการปฏิบัติการ / บัญชา อึ๋งสกุล 33
4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ = Critical thinking / บรรจง อมรชีวิน 33
5 มายามนุษย์เทียม / ศิริ มาลิแย้ม...[และคนอื่นๆ] 33
6 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการผลิตฝ้ายพันธุ์ไร้ต่อมเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ผลิตผลจากฝ้าย = Glandless cotton variety productiondevelopment for increase cotton product utilization / โดย ชัชรี นฤทุม...[และคนอื่น ๆ] 33
7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ(ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)/ อนุวัติ คูณแก้ว 24
8 9 บันดาลงานวิจัยยางพารา [บทความวารสาร] / ประภาส ทรงหงษา 24
9 หนังสือและการพิมพ์ / นันทา วิทวุฒิศักดิ์ 24
10 คุยสบาย...สบายกับ ดร.เมธา นิธิสุนทร เรื่อง อะโกลนีมา และ เห็ดตีนแรด [บทความวารสาร] / ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา 24
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?