สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 07 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 07 มิถุนายน 2563 จำนวน 120 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 "ภูมิปัญญาไม้ไผ่" ในวัฒนธรรมของคนชายขอบ= The marginalization of "bamboo wisdom" in contemporary thailand / สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา 31
2 50 เหตุการณ์สำคัญ ในประวัติศาสตร์ไทย / ปภาณิน เกษตรทัต 22
3 12 แบบที่นั่งในสวน / อิศรา แพงสี 22
4 3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจเล่ม 1 / ไพโรจน์ ไววานิชกิจ 22
5 "ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชาวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา บรรณาธิการ 22
6 1% รวย 99% จน เพราะอะไร / สุกิจ นวลจันทร์ 22
7 "คำพ่อสอน" / พัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล 22
8 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three decades after october 14 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 22
9 100 ประโยค รอบรู้วัฒนธรรมจีน / ซุนอี้, ซุนเสวี่ย และกู่เฟิง;จุไรรัตน์ ชะโรจน์บวร แปล 22
10 100 ข้อคิด เอาชนะความจน / กู๋กู่; มนตรี เจียมจรุงยงศ์ แปล 22
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?