สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 02 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 02 มีนาคม 2564 จำนวน 76 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 คอมพิวเตอร์ / เอียน เกรแฮม; พัฒนะ ภวะนันท์,ผู้แปล; พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล, บรรณาธิการ 31
2 28 ปี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 12 ปี นนทรีเน็ต / สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; บรรณาธิการ กอบกุล สรรพกิจจำนง 22
3 รายงานการวิจัย ผลของการใช้คอมพิวเตอรืช่วยสอนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี =Theeffects of computer assisted instuction in learning of english I for the first year students suranaree university oftechnology / สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี 22
4 practical English Grammar / อิสรา สาระงาม, อนันต์ ชันขุนทด และ สมใจ นิสเกตุ 22
5 การบำรุงรักษาเครื่องมือกล [บทความวารสาร] / อนันต์ มีนาค 22
6 รายงานการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2540-2541 / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13
7 ความสะอาดของเครื่องแก้วปริมาตรมีความสำคัญอย่างไร [บทความวารสาร] / พนิดา เจตนาศูนย์ 13
8 การทดลองขวดสีน้ำเงิน = The blue bottle experiment / อุราวดี ราชกิจ และทวีธรรม ลิมปานุภาพ. 13
9 หยดน้ำบนใบบัว : หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ชุดพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 13
10 การสร้างระบบอัตโนมัติด้วย Labview ร่วมกับระบบ data acquisition และ machine vision สำหรับผู้เริ่มต้น / กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี 13
12345678
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?