ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 พบ 7 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง OB & GYN : update & practical XIX / นเรศร สุขเจริญ และสมสุข สันติเบ็ญจกุล,บรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ พย 618.7 อ285 2563
วันที่สร้าง 02 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลสตรีที่มีโรค ร่วมกับการตั้งครรภ์/ กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ พย 618.36 ก15ก 2560
วันที่สร้าง 02 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด / มาลีวัล เลิศสาครศิริ
ชื่อผู้แต่ง มาลีวัล เลิศสาครศิริ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ พย 618.2 ม227ก 2563
วันที่สร้าง 02 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ / อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
ชื่อผู้แต่ง อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ พย 618.20231 อ226ก 2562
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดวิถีใหม่ = New normal Intrapartum hemorrhage nursing care / จารีศรี กุลศิริปัญโญ.
ชื่อผู้แต่ง จารีศรี กุลศิริปัญโญ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ พย 618.3 จ227ก 2564
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (7 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม= Obstetric crisis/ วิทยา ถิฐาพันธ์, ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ และกนกวรุณ วัตนนิรันตร์, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ พย 618.2 ว234 2562
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (6 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ CD-ROM
ชื่อเรื่อง ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม= Obstetric crisis/ วิทยา ถิฐาพันธ์, ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ และกนกวรุณ วัตนนิรันตร์, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ พย 618.2 ว234 2562
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (6 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?