ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พบ 20 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562/ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ สร 378.593 ม192ส 2562
วันที่สร้าง 24 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บทเรียนที่ดี= Best practices/ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ 306.42 ก171บ 2562
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2562= Information mudan chom bueng rajabhat university 2019/ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ สร 378 ม192ส 2562
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผสานจริงออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ / ชัชญาภา วัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง ชัชญาภา วัฒนธรรม
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ ย ช212ห 2563
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อริยธรรม ๔๘ / มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม
ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ 294.321 ม247อ 2563
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ CD-ROM
ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ = The 11th national conference on persons with disabilities วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ The portal ballroom อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี/ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผู้แต่ง โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ (ครั้งที่ 11 : 2562 : นนทบุรี)
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ CD สร 362.4 ค287ร 2562
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ CD-ROM
ชื่อเรื่อง รายงานบทสรุปผู้บริหาร โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ = The 11th national conference on persons with disabilities วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ The portal ballroom อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี/ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผู้แต่ง โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ (ครั้งที่ 11 : 2562 : นนทบุรี)
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ CD สร 362.4 ค287ร 2562
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานบทสรุปผู้บริหาร โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ = The 11th national conference on persons with disabilities วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ The portal ballroom อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี/ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผู้แต่ง โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ (ครั้งที่ 11 : 2562 : นนทบุรี)
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ สร 362.4 ค287ร 2562
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 2/ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ 342.593 ส225ร 2562
วันที่สร้าง 15 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 3/ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ 342.593 ส225ร 2562
วันที่สร้าง 15 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?