วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 พบ 72 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง น.ส.พ.กสิกร [วารสาร] / กรมวิชาการเกษตร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ JN น18
ฉบับที่ ปีที่ 94 ฉบับที่ 1 (พ.ย.: 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (37 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง น.ส.พ.กสิกร [วารสาร] / กรมวิชาการเกษตร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ JN น18
ฉบับที่ ปีที่ 94 ฉบับที่ 2 (ม.ค.: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (37 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง น.ส.พ.กสิกร [วารสาร] / กรมวิชาการเกษตร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ JN น18
ฉบับที่ ปีที่ 94 ฉบับที่ 4 (พ.ค.: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (37 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง น.ส.พ.กสิกร [วารสาร] / กรมวิชาการเกษตร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ JN น18
ฉบับที่ ปีที่ 94 ฉบับที่ 3 (มี.ค.: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (37 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สัตว์บก [วารสาร] / บริษัทไฟว์อีดิเตอร์ จำกัด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ JN ส214
ฉบับที่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 341 (กันยายน 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (8 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง แบรนด์เอจ = BrandAge [วารสาร] / แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ JN บ287
ฉบับที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 8 (ส.ค.: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (15 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [วารสาร] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
ฉบับที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (ก.ค.: 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (54 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [วารสาร] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
ฉบับที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 (ต.ค.: 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (54 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การเงินธนาคาร [วารสาร]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
ฉบับที่ ฉบับที่ 473 (ก.ย. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (145 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ดอกเบี้ย [วารสาร] / บริษัท ดอกเบี้ย จำกัด อาคารพาร์คเพลินจิต ชั้น 8 61/33,34 ซอยสุขุมวิท1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ JN ด19
ฉบับที่ ปีที่ 41 ฉบับที่ 482 (กันยายน 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (86 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?