วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 พบ 11 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การศึกษาไทย [วารสาร] / กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (150 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การศึกษาไทย [วารสาร] / กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (150 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การศึกษาไทย [วารสาร] / กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (150 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การศึกษาไทย [วารสาร] / กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เมษายน: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (150 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ต่วย'ตูนพิเศษ [วารสาร] / บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด 559/3 มาริชเพลส ถนนประดิษฐ์มโนธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ต17
ฉบับที่ ปีที่ 46 ฉบับที่ 560 (พฤศจิกายน 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (127 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ฟอร์บส ไทยแลนด์ : Forbes Thailand [วารสาร] / โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ฟ287
ฉบับที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 (ธันวาคม 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (13 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน [วารสาร]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
ฉบับที่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 512 (ธันวาคม 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (256 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง เคหการเกษตร Home Agricultural Magazine.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ค259
ฉบับที่ ปีที่ 45 ฉบับที่ 12 (ธ.ค. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 03 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (111 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [วารสาร] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ว234
ฉบับที่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (58 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [วารสาร] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
เลขหมู่ JN ว234
ฉบับที่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มีนาคม: 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 01 ธ.ค. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (58 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?