บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 พบ 86 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กระชงกระชาย / เกษมศักดิ์ ผลากร
ผู้แต่ง เกษมศักดิ์ ผลากร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ.2563 / วรัญญา ปานเกตุ
ผู้แต่ง วรัญญา ปานเกตุ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การผลิตมะยงชิดจังหวัดสุโขทัย / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์มันสำปะหลัง / ประพิศ วองเทียม
ผู้แต่ง ประพิศ วองเทียม
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กุดเชียงมีแหล่งผลิตผักอินทรีย์เมืองขอนแก่น / จิระพร เชยชิด
ผู้แต่ง จิระพร เชยชิด
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ขมิ้นชันขุมทองแห่งวงการสมุนไพร / จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ
ผู้แต่ง จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์ (พริก) สู่การสร้างพันธุ์ใหม่ให้ตรงใจผู้บริโภค / วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
ผู้แต่ง วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง จากโกโก้อาเซียนสู่แนวทางพัฒนาโกโก้ไทย / วิไลวรรณ ทวิชศรี
ผู้แต่ง วิไลวรรณ ทวิชศรี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ถึงจะชื่อ "โสกระย้า" แต่เห็นแล้วน่าหลงไหล / วิลาวัลย์ ใคร่ครวญ
ผู้แต่ง วิลาวัลย์ ใคร่ครวญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ทุเรียนพื้นบ้าน (ที่ไม่บ้านๆๆอย่างที่คิด) / อัฏฐพร สิทธิ์วิภุสิริ และ ปณิพัท กฤษสมัคร
ผู้แต่ง อัฏฐพร สิทธิ์วิภุสิริ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?