บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 พบ 15 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หนอนหัวดำมะพร้าว...เรื่องเก่าเล่าใหม่ / กองบรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 02 ก.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Smart farmer / พรรณนีย์ วิชชาชู
ผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กรมวิชาการเกษตรส่งต่อความสำเร็จโรงผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยแห่งแรก / กองบรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดทำแปลงขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและเหมาะสมกับพื้นที่อย่างไร / เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ...[และคนอื่นๆ.]
ผู้แต่ง เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง จากผลงานวิจัยสู่ไร่นาพัฒนาสู่อุตสาหกรรมในชุมชน / ปิยะนันท์ ไวมาลา...[และคนอื่น]
ผู้แต่ง ปิยะนันท์ ไวมาลา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นักปรับปรุงพันธุ์...คือบุคคลสำคัญของการเกษตรไทย / กองบรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มันฝรั่งพืชอนาคตไกลเกษตรกรไทยยั่งยืน / กองบรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านระบบอาหาร - เกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคง / กองบรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง วัตถุอันตรายทางการเกษตรได้มาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน / ปริยานุช สายสุพรรณ์
ผู้แต่ง ปริยานุช สายสุพรรณ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ส้มเขียวหวานสีทอง / วิภาวรรณ ดวนมีสุข
ผู้แต่ง วิภาวรรณ ดวนมีสุข
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่สร้าง 01 ก.ค. 2563

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?