ข้อมูลบรรณานุกรม  #55815    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องนิตยสาร สสวท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่องวิทยาศาสตร์ -- วารสาร
 เทคโนโลยี -- วารสาร
 คณิตศาสตร์ -- วารสาร
หมายเหตุเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครูและผู้สนใจทั่วไป เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ สสวท.
ARCLP มี :

ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 (ก.ค.- ส.ค.: 2558) - ปีที่ 47 ฉบับที่ 216 (ม.ค.: 2562) ,
ปีที่ 49 ฉบับที่ 218 (พ.ค.: 2562) - ปีที่ 52 ฉบับที่ 221 (พ.ย.: 2562) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 52 ฉบับที่ 221 (พ.ย.: 2562)
            เย็บเล่ม :

ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 (ก.ค.- ส.ค.: 2558) - ปีที่ 47 ฉบับที่ 215 (พ.ย.-ธ.ค.: 2561)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
2006289 ปีที่ 52 ฉบับที่ 221 (พ.ย.: 2562)วารสารล่วงเวลาศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
2006288 ปีที่ 51 ฉบับที่ 220 (ก.ย.: 2562)วารสารล่วงเวลาศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
2006287 ปีที่ 50 ฉบับที่ 219 (ก.ค.: 2562)วารสารล่วงเวลาศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
2006286 ปีที่ 49 ฉบับที่ 218 (พ.ค.: 2562)วารสารล่วงเวลาศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
2006285 ปีที่ 47 ฉบับที่ 216 (ม.ค.: 2562)วารสารล่วงเวลาศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
J5000634 ปีที่ 45 ฉบับที่ 210 (ม.ค.- ก.พ.: 2561) - ปีที่ 46 ฉบับที่ 215 (พ.ย.- ธ.ค.: 2561)วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
J5000633 ปีที่ 45 ฉบับที่ 204 (ม.ค.- ก.พ.: 2560) - ปีที่ 46 ฉบับที่ 209 (พ.ย.- ธ.ค.: 2560)วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
J5000295 ปีที่ 44 ฉบับที่ 198 (ม.ค.- ก.พ.: 2559) - ปีที่ 45 ฉบับที่ 203 (พ.ย.- ธ.ค.: 2559)วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
J5000294 ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 (ก.ค.- ส.ค.: 2558) - ปีที่ 43 ฉบับที่ 197 (พ.ย.- ธ.ค.: 2558)วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง วารสารล่วงเวลา   อยู่บนชั้น
J5000051วสย ปีที่ 43(192-194) : ม.ค.- มิ.ย. 58วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง ชั้น 1 เคาน์เตอร์วารสาร   อยู่บนชั้น
1234567
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 ก.ค.- ส.ค.: 255801 ก.ค. 25581วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 196 ก.ย.- ต.ค.: 255801 ก.ย. 25581วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 197 พ.ย.- ธ.ค.: 255801 พ.ย. 25581วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 198 ม.ค.- ก.พ.: 255901 ม.ค. 25591วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 199 มี.ค.- เม.ย.: 255901 มี.ค. 25591วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 200 พ.ค.- มิ.ย.: 255901 พ.ค. 25591วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 ก.ค.- ส.ค.: 255901 ก.ค. 25591วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 ก.ย.- ต.ค.: 255901 ก.ย. 25591วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 45 ฉบับที่ 203 พ.ย.- ธ.ค.: 255901 พ.ย. 25591วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
ปีที่ 45 ฉบับที่ 204 ม.ค.- ก.พ.: 256001 ม.ค. 25601วารสารเย็บเล่มศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง 
123
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 385
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโ,ยีการพิมพ์ (ตอนที่2) / สุวัฒน์ วงษ์จำปา
2 4 ธาตุใหม่เติมเต็มตารางธาตุในคาบ 7 / ปุณิกา พระพุทธคุณ
3 Active Learning [บทความวารสาร] : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / สุพรรณี ชาญประเสริฐ
4 Albert Abraham Michelson [บทความวารสาร] / สุทัศน์ ยกส้าน
5 Andrei A. Sakharov ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจนของรัสเซีย และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ / สุทัศน์ ยกส้าน.
6 Asimo เด็กน้อยในร่างหุ่นยนต์ [บทความวารสาร] / โอมนันท์ มณีโชติ
7 Botulinum toxin สารพิษจากเชื้อแบคทีเรียในหน่อไม้ปี๊บ [บทความวารสาร] / พงษ์ ทรงพุฒิ
8 CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต [บทความวารสาร] / สมนึก บุญพาไสว
9 e-book เพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ / น้ำทิพย์ จรรยาธรรม.
10 E-Office สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช่วยทำงานในยุค 4.0 / วนิดา สิงห์น้อย
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?